लालजंग चौहान

साक्षरता र शिक्षा देश विकासको आधारशिला हो । शिक्षाबाट मानव सम्साधन विकासमा महत्वपूर्ण योगदान भई मानिसको सकारात्मक सोचको विकास हुन्छ । यसबाट व्यक्तिको शारीरिक मानसिक सवेगात्मक विकास हुनका साथै समाजमा सामाजिक, साँस्कृतिक, आर्थिक विकास भई देशको समग्र विकासमा योगदान पुग्ने भएकाले शिक्षाको विकासमा सबैको ध्यान जान जरुरी देखिन्छ । यस निर्देशनालयले नेपाल सरकारको शिक्षाको नीति अनुसार सबै बालबालिकामा शिक्षाको पहुँचको सुनिश्चितता, गुणस्तरीय शिक्षा, जीवन सान्दर्भिक शिक्षा, प्राविधिक एवम् व्यवसायिक शिक्षाका कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन अवस्थाको निरीक्षण, अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्दै आइरहेको छ । निर्देशनालयले शिक्षाका योजना तथा कार्यक्रमहरुलाइ सुव्यवस्थित रुपमा कार्यान्वयन गर्न सम्पूर्ण सरोकारवालाहरुको सहयोग र सुझावको अपेक्षा गर्दछ ।