Need Help ?
Call: +977-094440309
  • क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय, सुदुर पश्चिमाञ्चलका कर्मचारीबाट एसएलसी परीक्षााकाे सामूहिक निरीक्षण

  • जयगढ स्रोतकेन्द्र अछाममा सञ्चालित टीपीडी तालिमको अवलोकन तथा नमुना तालिम क्रियाकलाप प्रदर्शन

  • गोकुलेश्वर उमावि गोकुले दारचुलामा क्षेशिनिका उपनिर्देशकबाट नमुना कक्षाा प्रदर्शन

  • क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय सुदुर पश्चिमाञ्चल दिपायल डोटीको प्रशासकीय भवन

क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशक

रामहरिदास श्रेष्ठ
(क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशक)

साक्षरता र शिक्षा देश विकासको आधारशिला हो । शिक्षाबाट मानव सम्साधन विकासमा महत्वपूर्ण योगदान भई मानिसको सकारात्मक सोचको विकास हुन्छ । यसबाट व्यक्तिको शारीरिक मानसिक सवेगात्मक विकास हु

थप हेर्नुहोस

स्वागत छ क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय, सुदुर पश्चिमाञ्चल, राजपुर, दिपायल, डाेटीमा

देशमा सन्तुलित विकासको अवधारणा स्वरुप वि स २०३७ सालमा पाँचौँ विकास क्षेत्रका रुपमा सुदुर पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्र विभाजन भएसँगै क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय, सुदुर पश्चिमाञ्चल, राजपुर, दिपायल, डोटीको स्थापना भएको हो । यस निर्देशनालयले क्षेत्रअन्तर्गतका नौ वटा जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरु र केन्द्रीय निकाय बीच समन्वय गर्नुका साथै शिक्षाका योजना तथा कार्यक्रमहरुको कार्यन्वयनको अवस्था अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गरी प्रतिवेदन शिक्षा मन्त्रालय र विभागमा पठाउने कार्य गर्दछ ।

थप हेर्नुहोस