Need Help ?
Call: +977-094440309

समाचार बिस्तारमा

यस निर्देशनालयमा शिक्षक सेवा आयाेगबाट सञ्चालित माध्यमिक तहको लिखित परीक्षा उत्तीर्ण हुने उम्मेद्वारहरुकाे अन्तरवार्ता सञ्चालन हुँदैछ ।

यस निर्देशनालयमा  शिक्षक सेवा आयाेगबाट सञ्चालित माध्यमिक तहको लिखित परीक्षा उत्तीर्ण हुने उम्मेद्वारहरुकाे अन्तरवार्ता हाल सञ्चालन भइरहेको छ ।