Need Help ?
Call: +977-094440309

समाचार बिस्तारमा

शिक्षक सेवा आयाेगबाट सञ्चालित निम्न माध्यमिक तहको लिखित परीक्षामा उत्तीर्ण हुने उम्मेद्वारहरुकाे अन्तरवार्ता यस निर्देशनालयमा मिति २०७१ बैशाख १९ गतेदेखि सञ्चालन हुँदैछ ।

शिक्षक सेवा आयाेगबाट सञ्चालित निम्न  माध्यमिक तहको लिखित परीक्षामा उत्तीर्ण हुने उम्मेद्वारहरुकाे अन्तरवार्ता मिति २०७१ बैशाख १९ गतेदेखि यस निर्देशनालयमा  सञ्चालन हुँदैछ ।